Ophalen oud papier 2018 / 2019

02 november 2018
14 december 2018
01 februari 2019
22 maart 2019
10 mei 2019
28 juni 2019

Wilt u vanaf 17:30 uur uw papier en karton klaarzetten. Graag gebundeld of in zakken/ dozen.

Namens de activiteitencommissie van de ODBS Nijenstein, bedankt!

De Inswinger.

Cluborgaan van de voetbalvereniging Zandeweer Eppenhuizen combinatie.

Kopij inleveren:
De Inswinger: clubblad-zec@hotmail.com
Activiteitencommissie : ac-zec@hotmail.com

De bijdragen van de leden wordt ieder jaar aan huis opgehaald.

Gemeenteblad Zandeweer.

Kopij inleveren tot en met de 10de van elke maand.
Bij Esther de Vries, Molenhorn 26, 9997 PN Zandeweer tel 0595-435512
Email: estherdevries@rocketmail.com
En bij
Siska Stocker, Clantlaan 1, 9981–NK Uithuizen
Email: siskastocker@gmail.com

Vrijwillige bijdragen. Info: E. v/d Hoek tel 0595-432307